Het deskundigenoordeel: de spelregels

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor re-integratie naar werk. Hoe eerder je daarmee in goed overleg begint, des te gemakkelijker de werknemer weer aan het werk kan. Maar wat als er een verschil van mening ontstaat over de aanpak of als er vragen zijn over de passendheid van een functie? Dan kan er een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd door de werkgever of werknemer.

Waarover geeft UWV een oordeel?

Een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt de situatie en kan een uitspraak doen over:

🍍 Kan de werknemer zijn eigen werk doen?

🍇 Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?

🍓 Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie van zijn werknemer?

🥝 Is het werk binnen of buiten de organisatie dat de werknemer wil of moet doen passend voor de werknemer?

Waarom een deskundigenoordeel?

Wanneer er sprake is van een meningsverschil kan het helpen een deskundigenoordeel aan te vragen om uit de ontstane patstelling te komen. Het aanvragen van een deskundigenoordeel is echter niet verplicht. Let ook op: de uitkomst van het deskundigenoordeel is niet bindend. Daarnaast kun je niet in beroep gaan wanneer je het niet eens bent met de beslissing. Over elke situatie wordt maar één keer een deskundigenoordeel gegeven. Komen jullie er na het deskundigenoordeel nog niet uit, dan kun je naar de rechter stappen. Het deskundigenoordeel kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechter.

Wanneer geen deskundigenoordeel?

Het UWV geeft onder andere geen deskundigenoordeel als de werknemer:

🍓 met jou overeen is gekomen dat het werk voor de werknemer geschikt is.

🍋 een Ziektewet-uitkering heeft. Bij de beoordeling van de Ziektewetuitkering is door UWV bepaald in welke mate een medewerker kan werken. Het UWV geeft dan geen oordeel meer over de geschiktheid voor het eigen werk.

🍉 een WIA-uitkering heeft aangevraagd, omdat het UWV op dat moment het re-integratieverslag beoordeelt;

🥝 niet wil meewerken aan het (medisch) onderzoek wat nodig is om te bepalen of de medewerker geschikt is voor het eigen werk.

🍇 UWV geeft geen deskundigenoordeel over de situatie na het dienstverband.

Meer vragen over het deskundigenoordeel?

Neem gerust contact met ons op:

085-0607776 of info@werkenleefvermogen.nl