Training Plan van Aanpak

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, zijn werknemer en werkgever samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de werknemer zo spoedig mogelijk terugkeert naar het werk. Dit proces staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter (WvP). Eén van de onderdelen van de WvP is het opstellen van het Plan van Aanpak, uiterlijk na 8 weken verzuim. Afspraken over de mogelijkheden in het re-integratieproces worden hierin vastgelegd. Zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten en kun je altijd even teruglezen wat er precies is afgesproken.

Open communicatie tussen alle betrokken partijen is hierbij essentieel, zodat eventuele obstakels tijdig kunnen worden aangepakt en bijgestuurd. Het formulier fungeert niet alleen als een praktische tool, maar ook als een document dat de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer vastlegt. Het biedt een helder overzicht van de gemaakte afspraken en kan helpen om geschillen of loonsancties te voorkomen.

Het opstellen van een goed Plan van Aanpak en het maken van duidelijke afspraken is de basis van een succesvolle re-integratie.

Na het volgen van de training:

  • Weet je wat het doel is van het opstellen van het Plan van Aanpak.
  • Weet je wanneer en door wie het plan moet worden opgesteld.
  • Ben je in staat een goed werkhervattingsgesprek te voeren en het formulier te vullen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of lees hier meer informatie.