Verzuimbeleid

Wij verhogen inzetbaarheid

Wat is verzuimbeleid? 

Verzuim is overal en in elk bedrijf aanwezig. Daarom is het van belang om een goed verzuimbeleid te voeren. Dit zorgt niet alleen voor tevreden medewerkers en een lager verzuim, maar uiteindelijk ook voor lagere kosten. Wij ondersteunen bedrijven met het voeren van een goed verzuimbeleid om ziekteverzuim te voorkomen. 

Een goed verzuimbeleid gaat niet alleen over cijfers, maar voornamelijk over mensen. Daarom is onze aanpak persoonlijk. Met een frisse blik en gedegen aanpak stellen wij samen een verzuimbeleid op. Wil jij ook een verzuimbeleid met een frisse blik? Neem gerust contact met ons op!  

Tips voor een fris verzuimbeleid

Waar moet je allemaal aan denken?
  • Verzuimanalyse: Het startpunt van je verzuimbeleid is inzicht krijgen in je verzuimcijfers. Hoe vaak verzuimen je medewerkers, hoe lang en met welke reden (is het bijvoorbeeld werkgerelateerd)? Door gebruik te maken van deze cijfers geef je invulling geven aan je verzuimbeleid en bepaal je of de ingezette middelen effect hebben. 
  • Het verzuimprotocol: Dit beschrijft de spelregels bij verzuim voor werkgever en werknemer. Hierin staat of staan de wettelijke verplichtingen en de afspraken over gedrag rondom verzuim die gelden binnen jouw bedrijf. 
  • Het basiscontract: Je bent als werkgever verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. Dit kan een arbodienst zijn of een gecertificeerde bedrijfsarts. 
  • Preventie: Denk na over hoe je als werkgever wil voorkomen dat medewerkers (langdurig) verzuimen. Voorbeelden hiervan zijn: afspraken maken over (verzuim)gedrag, het uitvoeren van een RI&E en een PMO en het aanbieden van interventies. 

Ondersteuning nodig bij jou verzuimbeleid? Neem contact met ons op!

Verzuimkosten advies

Er is de laatste jaren veel veranderd in de wet- en regelgeving omtrent verzuim. Verzuim kan kostbaar zijn. Wij kijken samen naar de mogelijkheden om het verzuim terug te dringen. 

Terugdringen van verzuim. Het kan echt! Wij helpen graag.

Hoe bereken ik verzuimkosten?

Een zieke medewerker kost als werkgever gemiddeld €250 per dag. De verzuimkosten hangen af van directe- en indirecte kosten. Een aantal elementen spelen een belangrijke rol voor het uitrekenen van jouw verzuimkosten.

  • Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid (eerste twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon).
  • Cao-voorwaarden – in sommige cao’s staat een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte.
  • Vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden.
  • Auto van de zaak.
  • Kosten voor re-integratie.

Natuurlijk kun je jouw bedrijf ook verzekeren voor verzuimkosten en bijkomende kosten van arbeidsongeschiktheid. Een verzuimverzekering, een WGA-eigenrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor werknemers zijn alternatieven.

Bereken jouw verzuimkosten!

Geen idee hoeveel verzuim jou nu kost? Gebruik deze tool voor een passend antwoord.