Training Frequent verzuim

Iedereen voelt zich weleens moe of grieperig en soms zorgt dit voor uitval op het werk. Maar wat doe je als leidinggevende als je medewerker hierdoor in korte tijd al 3 keer ziek is uitgevallen?

Meldt een medewerker zich meer dan 2 keer per jaar ziek? Dan is er sprake van frequent verzuim, ook al zijn er voor het verzuim op het eerste gezicht verklaarbare redenen. Wanneer sprake is van kort frequent verzuim dan kun je als leidinggevende en collega’s niet rekenen op de aanwezigheid en inzet van de medewerker. Frequent verzuim kan daarnaast een voorbode zijn van langdurig verzuim.

Ga bij frequent verzuim daarom het gesprek aan. Bij het frequent verzuimgesprek wordt er aangesproken op het verzuimgedrag, de klacht staat niet ter discussie. Het gaat niet om verantwoording van de ziekmeldingen, maar om oplossingen voor de afwezigheid. Doel van het gesprek is het achterhalen van beïnvloedbare oorzaken en het ondernemen van acties om zo een volgende ziekmelding te voorkomen. Dit vanuit de overtuiging dat frequent verzuim in ieder geval deels beïnvloedbaar is.

Met behulp van onze ervaren trainer leg je tijdens de training de relatie tussen de theorie en je eigen casussen uit de praktijk. Het werken met eigen casuïstiek zorgt ervoor dat de trainingen leuker en makkelijker worden en je meteen aan de slag kunt.

 

Na het volgen van de training:

  • Weet je hoe je een effectief frequent verzuimgesprek voert.
  • Heb je tools ontvangen om afspraken vast te leggen en te borgen.
  • Kun je meteen in de praktijk aan de slag met je nieuwe vaardigheden.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Als leidinggevende frequent verzuim voorkomen en verminderen
Als leidinggevende frequent verzuim voorkomen en verminderen
Als leidinggevende frequent verzuim voorkomen en verminderen
Als leidinggevende frequent verzuim voorkomen en verminderen