2e Spoor

Wij brengen werkplezier

Spoor 2 re-integratie

 

Wanneer een werknemer langere tijd verzuimt zijn werkgever en werknemer wettelijk verplicht om samen te zoeken naar passend werk. Als blijkt dat de werknemer geen mogelijkheden heeft om te re-integreren in de eigen functie of een andere functie bij de eigen werkgever, is het verplicht om een traject 2e spoor op te starten. Dit houdt in dat de werknemer op zoek gaat naar ander werk bij een andere werkgever. Spoor één en twee begeleiding kan naast elkaar lopen. Zowel werkgever als werknemer hebben een inspanningsverplichting. De werkgever draagt de kosten van het traject. Werk- en LeefVermogen ondersteunt de werknemer bij het vinden van een blijvende plaats op de arbeidsmarkt.

 

 

In Spoor 2-begeleiding helpen we om de afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te verkleinen en de kans om tot een succesvolle plaatsing te komen te vergroten. We kijken vooral naar wat er nog wél kan. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat de werknemer zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt op den duur zelfstandig kan benutten. Hiermee bewandelen wij de kortste weg naar werk.

Voordelen voor de werknemer

Als tijdens een re-integratietraject blijkt dat terugkeer naar eigen werk (misschien) niet meer mogelijk is, dan heeft dat een grote invloed op de werknemer. Wij besteden daarom allereerst aandacht aan de situatie waarin de werknemer zich bevindt en helpen van daaruit om weer naar de toekomst te kijken. Daarbij zijn werknemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de (financiële) gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij helpen om daar inzicht in te krijgen en begeleiden werknemers om zelf keuzes te kunnen maken die bepalend zijn voor de toekomst.

 Voordelen voor de werkgever

De werkgever voldoet aan de wettelijke re-integratieverplichtingen en voorkomt hiermee extra kosten door opleggen van sancties door UWV. Daarnaast wordt het risico op premieverhogingen verkleind. Ook wanneer een werknemer toch terugkeert in eigen of ander werk bij de eigen werkgever heeft het traject meerwaarde. Dit komt doordat wij werknemers niet alleen helpen om een andere baan te zoeken, maar ook helpen om zich bewust te worden van de eigen sterke kanten en ontwikkelpunten. We gaan uitgebreid in op (werk)waarden, competenties en mogelijkheden. De werknemer ontvangt een werkboek wat een waardevol naslagwerk wordt met daarin antwoord op de vragen: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’

Meer weten? Neem contact met ons op!