2e Spoor

Wij brengen werkplezier

Spoor 1 en Spoor 2 re-integratie

Wanneer een werknemer langere tijd verzuimt zijn werkgever en werknemer wettelijk verplicht om samen te zoeken naar passend werk. Als blijkt dat de werknemer geen mogelijkheden heeft om te re-integreren in de eigen functie of een andere functie bij de eigen werkgever, is het verplicht om een traject 2e spoor op te starten. Dit houdt in dat de werknemer op zoek gaat naar ander werk bij een andere werkgever. Spoor één en twee begeleiding kan naast elkaar lopen. Zowel werkgever als werknemer hebben een inspanningsverplichting. De werkgever draagt de kosten van het traject. Werk- en LeefVermogen ondersteunt de werknemer bij het vinden van een blijvende plaats op de arbeidsmarkt.

 

Naast de begeleiding in spoor 2 bieden wij diverse modules om de afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te verkleinen en de kans om tot een succesvolle plaatsing te komen te vergroten. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat werknemer zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt op den duur zelfstandig kan benutten. Hiermee bewandelen wij de kortste weg naar werk.

 

Voordelen voor de werknemer

Werknemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de (financiële) gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij helpen om daar inzicht in te krijgen en geven werknemers de handvatten om deze gevolgen te voorkomen. Daarnaast zorgt het hebben van een baan voor behoud of terugkeer van het dagritme. Een zinvolle dagbesteding zorgt voor dat een werknemer blijft meedraaien in de maatschappij en dat een volwaardig inkomen behouden blijft. Door werknemers hiervan bewust te maken ontstaat er veranderingsbereidheid.

 

 Voordelen voor de werkgever

De werkgever voldoet aan de wettelijke re-integratieverplichtingen en voorkomt hiermee extra kosten door opleggen van sancties door UWV. Daarnaast wordt het risico op een loonsanctie en premieverhogingen verkleind.

Meer weten? Neem contact met ons op!