Re-integratietraject

Wij brengen werkplezier

Re-integratie

Voor zowel het bedrijf als de werknemer is een re-integratietraject een belangrijke houvast. Onze re-integratie experts zoeken naar een oplossing die voor beiden (de werkgever en de werknemer) werkt. Dat zorgt voor een soepele terugkeer in het werk. 

Re-integratie in het MKB

Als re-integratiebureau en verzuimadviseur weten wij goed wat het voor een MKB-bedrijf betekent om personeel op de duurzaamste manier in werk terug te laten keren. Hiervoor kijken wij verder dan de basis verzuimbegeleiding en kijken wij ook naar aanvullende interventies. Daarnaast helpen we met het opstellen van een arbobeleid of verzuimprotocol

Spoor 1 en Spoor 2 re-integratie

In het eerste spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werknemer is. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie. Als in het eerste spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het tweede spoor te worden opgestart. Er moet nu een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht. Spoor één en twee begeleiding kan naast elkaar lopen. 

Hoe stel ik een re-integratiedossier op?

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en er langdurig ziekteverzuim dreigt te komen moet de werkgever samen met de werknemer een re-integratiedossier opbouwen. De Wet Verbetering Poortwachter geeft hiertoe duidelijke aanwijzingen. Als de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is of als het contract van de werknemer afloopt, wordt dit dossier door het UWV beoordeeld. Zijn er voldoende inspanningen omtrent de re-integratie van de zieke werknemer, dan neemt het UWV de loondoorbetaling en het dossier over.

Re-integratie. Maak nu een plan van aanpak.

Wil je weten hoe jij regie houdt op re-integratie? Vraag nu een gratis quickscan aan en vul hier jouw gegevens in.