Verhogen duurzame inzetbaarheid

Wij zorgen voor vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid

Onze dagelijkse taak bij bedrijven en afdelingen waar het doel is de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Met frisse ideeën en een concrete aanpak gaan wij de vitaliteit verhogen. Gezond werken is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever & werknemer. Samen zoeken wij naar de optimale werk- en privébalans voor iedereen.

Verhogen duurzame inzetbaarheid

In onze training aan HR-professionals staat het volgende centraal:

  • Hoe kunt u medewerkers stimuleren om langer gezond en gemotiveerd te werken.
  • Op welke manier kunt u de mobiliteit van medewerkers bevorderen in een dynamische omgeving?
  • Op welke manier kunt u medewerkers motiveren om zichzelf te blijven ontwikkelen?
  • Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

“Geef mensen de kans verschil te maken en ze komen in beweging.”

Verhogen duurzame inzetbaarheid. Minder gezondheidsrisico’s. Wees Poortwachterproof!

Een frisse blik helpt je met het centraal stellen van duurzame inzetbaarheid. Met advies of interventies maken we een passend plan voor jouw bedrijf. Natuurlijk volgens de Poortwachter wet, zodat bij ziekte aan alle wetten en plichten voor zowel werkgever als werknemer voldaan wordt. Zo wordt je Poortwachterproof!

Vraag hier een quickscan duurzame inzetbaarheid aan