Second opinion bedrijfsarts

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op een aantal onderdelen aangepast. Zo is een werkgever verplicht om een werknemer de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion te bieden. Wat houdt dit precies in?

 • Een second opinion kan aangevraagd worden als een werknemer twijfelt aan het medische advies van de bedrijfsarts.
 • Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen.
 • De bedrijfsarts mag een second opinion niet weigeren, tenzij de arts kan motiveren welke zwaarwegende belangen er zijn om geen second opinion aan te vragen. 
 • Een onafhankelijke bedrijfsarts, die niet bij dezelfde organisatie werkzaam is als de begeleidende bedrijfsarts, voert de second opinion uit.
 • De begeleidende bedrijfsarts mag het advies van de second opinion-arts overnemen, maar dit hoeft niet. Hij moet dit wel motiveren naar de werknemer toe.
 • De werkgever betaalt de second opinion.

Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

 • Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. De aanvrager betaalt de kosten.
 • Een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige geeft het deskundigenoordeel af.
 • Voor meer informatie over het deskundigenoordeel, lees ons vorige artikel.

Wanneer kan er geen second opinion aangevraagd worden?

 • Als er sprake is van een meningsverschil tussen de werkgever en werknemer over de re-integratieactiviteiten. Vraag in dat geval een deskundigenoordeel aan.
 • Als er sprake is van een klacht over de niet-medische zaken, zoals de werkwijze van de bedrijfsarts of de bejegening.

Meer vragen over de second opinion?

Neem gerust contact met ons op:

085-0607776 of info@werkenleefvermogen.nl