WAARVOOR KUN JE
BIJ ONS TERECHT?

strook-WlV

Advies

• QuickScan bedrijf
• Verzuimreglement
• Verzuimkostenadvisering
• Verzuimgesprekken op locatie
• Dossierscan poortwachterdossier
• Vast en interim casemanagement

Interventies

• Arbeidsdeskundig onderzoek
• Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
• Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
• Werkplekonderzoek
• Bedrijfsfysiotherapie
• Training & ontwikkeling
• Spoor 2 begeleiding

VERZUIMREGLEMENT

strook-WlV

In een verzuimreglement (of -protocol) staan de verschillende taken, verplichtingen en de te ondernemen stappen vast. Deze bieden een hulpmiddel om de hele ziekmelding goed te doorlopen en zorgt ervoor dat zowel werknemer als werkgever weet hoe te handelen. Heeft jouw bedrijf nog geen verzuimreglement? WerkVermogen maakt een verzuimreglement welke past bij jouw bedrijfssituatie.

VERZUIMKOSTENADVIES

strook-WlV

Er is de laatste jaren veel veranderd in de wet- en regelgeving omtrent verzuim. Verzuim kan vaak kostbaar zijn. Wij kijken samen met jou naar de mogelijkheden om het verzuim terug te dringen. Ook adviseren we over de werkelijke kosten van verzuim en de mogelijkheden om de risico’s van verzuim te verzekeren.

Als je werknemer ziek is kan dat gevolgen hebben voor de loondoorbetaling. Wil je hierover advies of wil je dat wij jouw werknemer hierin ondersteunen, neem dan contact met ons op.

OPSTELLEN RE-INTEGRATIEDOCUMENTEN

strook-WlV

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en er langdurig ziekteverzuim dreigt moet de werkgever samen met de werknemer een re-integratiedossier opbouwen. De Wet verbetering poortwachter geeft hiertoe duidelijke aanwijzingen. Als de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is of als het contract van de werknemer afloopt, wordt dit dossier door het UWV beoordeeld. Zijn er voldoende inspanningen omtrent de re-integratie van de zieke werknemer, dan neemt het UWV de loondoorbetaling en het dossier over.

CASEMANAGEMENT

strook-WlV

WerkVermogen ondersteunt en coacht medewerkers personeelszaken, HR adviseurs en leidinggevenden op het gebied van re-integratie in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Hiervoor kan de casemanager tevens (snelle) interventies inzetten. Dossiervorming en procesbewaking rondom re-integratie en arbeidsongeschiktheid vinden plaats binnen de kaders van de Wet verbetering Poortwachter.

DOSSIERSCAN

strook-WlV

Heb je het idee dat het verzuim vastloopt? Weet je niet meer welke richting je op moet? Ben je bang voor een loonsanctie? Wij delen graag onze kennis en ervaring met jou. Lever jouw verzuimcasus aan voor een scan op gemiste re-integratiekansen.

COMPLEXE VERZUIM CASUÏSTIEK

strook-WlV

WerkVermogen is specialist in het begeleiden van complex verzuim. Door ons baanbrekende stappenplan brengen wij zelfs de meest complexe dossiers weer in beweging.

Wij delen graag onze kennis en ervaring met jou. Wij gaan graag een stap verder je kunt jouw verzuimcasus aan leveren voor een scan op gemiste re-integratiekansen. Dus mocht je de visie van WerkVermogen willen horen over jouw complexe verzuim casus, laat het ons weten! 

FREQUENT VERZUIMGESPREK

strook-WlV

We spreken van frequent verzuim als een werknemer zich twee keer in een maand of drie keer in een jaar ziek heeft gemeld. Frequent verzuim kan een voorbode zijn voor langdurige uitval. Frequent verzuim heeft een hoge gedragscomponent, is vaak voorspelbaar en is te beïnvloeden. De adviseur van WerkVermogen kan ondersteunen bij het voeren van een goed frequent verzuimgesprek.

Werk- en LeefVermogen heeft een formulier ontwikkeld met praktische handvatten voor het voeren van een frequent verzuimgesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij sturen je het formulier graag toe!

VERZUIMGESPREKKEN

strook-WlV

Verzuimgedrag kun je beïnvloeden door het voeren van een goed gesprek. Medewerkers zijn hierdoor eerder terug of minder vaak afwezig. Het kan je informatie opleveren die je nog niet wist en hierdoor kan je mogelijk langdurig verzuim voorkomen. Met als resultaat besparing van verzuimkosten, hogere productiviteit en betere sfeer op de afdeling. Wie wil dat nou niet? De adviseur van WerkVermogen kan ondersteunen bij het voeren van een goed verzuimgesprek.

HULP BIJ DE WIA-AANVRAAG

strook-WlV

Bijna 2 jaar ziek? En werknemer kan door ziekte daardoor minder werken of verdient daardoor niet hetzelfde als voorheen? Dan kan er een WIA aanvraag worden ingediend bij UWV. WerkVermogen kan werkgever en werknemer ondersteunen bij het samenstellen van het re-integratiedossier en aanvragen van de WIA.

VERZUIMTRAINING

strook-WlV

Hoe voer je een goed (frequent) verzuimgesprek? Wanneer schakel je de bedrijfsarts of casemanager in? En wist je dat je zelf verzuim voor een groot deel kan beïnvloeden? Tijdens onze verzuimtrainingen gaan we nét een stapje verder. Je gaat naar huis met praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. We leren je succesvolle verzuimgesprekken voeren waarmee je het verzuim kunt verkorten of zelfs voorkomen. Je weet na deze training precies welke actie je op welk moment moet inzetten. En weet je het niet meer uit je hoofd? Geen probleem! Je krijgt onze heldere stappenplannen mee, zodat je het altijd nog eens kunt nalezen.

DAGWORKSHOP VERZUIM

strook-WlV

WerkVermogen organiseert regelmatig workshops over verschillende interessante onderwerpen zoals communicatie, leefstijl en de relatie tussen voeding en werk. De programma’s zijn afgestemd op jouw vraag en herkenbaar voor jouw organisatie. Deze workshopdagen staan bol van inspiratie, informatie en technieken. Kortom, de ideale dag als je verzuim succesvol wilt voorkomen of verkorten!

IS JOUW BEDRIJF AL FRIS EN FRUITIG?

strook-WlV

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende QuickScan van jouw bedrijf. We komen bij je langs om jouw arbo- en verzuimbeleid te bespreken. Indien nodig geven we je advies zodat je weer helemaal up-to-date bent!